Brouwerij Eutropius

 

“In het kader van service, bedrijfszekerheid en uniformiteit werd de keuze gemaakt om Packo als unieke partner te selecteren voor de aanlevering en plaatsing van de pompen."

-

Wouter Vermeersch, eigenaar brouwerij Eutropius

Industrie: brouwerijen

 

Brouwerij Eutropius is een kleine brouwerij gelegen in het rustieke Zuid West-Vlaanderen. Hun specialiteit is het brouwen van bier op maat, het zogenaamde “contract brouwen”, wat meer dan 95% van hun totaal volume beslaat.

Oorspronkelijk begon de brouwerij in Heule (Kortrijk). Daar gebruikten ze de oude gebouwen en brouwinstallatie van brouwerij Alvinne, die naar een andere locatie was uitgeweken. Maar wegens het overdonderend succes van het contract brouwen, moesten de eigenaars Wouter Vermeersch en Barbara Pratz al snel op zoek naar een grotere locatie. Deze vonden ze in de gebouwen van een fineerfabriek in het landelijke Menen. 

 

 

Een nieuwe brouwinstallatie

De brouwzaal, die voorzien was van een klassieke beslagkuip, kwam op de nieuwe locatie snel tegen zijn limieten aan qua productiecapaciteit. Daarom werd deze midden 2017 vervangen door een nieuwe brouwinstallatie voorzien van een Meura2001. Deze beslagfilter is de maatstaf op vlak van moderne brouwsystemen. Ondertussen loopt al meer dan 23% van het globale brouwvolume erdoorheen.

In tegenstelling tot een klassieke brouwzaal maalt men bij een beslagfilter het mout zeer fijn om het daarna te maïschen (mengen met brouwwater), om dat op zijn beurt door filterdoeken te pompen. Dit in tegenstelling tot een klassieke brouwzaal waar men het brouwwater gravitair door een filterkoek zal laten lopen om het wort te bekomen. Het grote voordeel van deze beslagfilter is dat het rendement en vooral de flexibiliteit een stuk hoger liggen dan bij een klassieke filterkuip. Daarnaast is dit filtersysteem ook perfect geschikt voor het bijna volcontinue produceren van het gerstenat. Dit laatste is zeer belangrijk voor de snelgroeiende brouwerij waar het alle hens aan dek is om continu aan de vraag te kunnen beantwoorden.

De geplaatste Meura 2001 Junior craft filter, geïntegreerd door de firma BW Procestechniek, is uitgevoerd met een aantal MFP2 Packo pompen. Deze pompen, die standaard voorzien worden op de Meura filters met een secundaire spoeling geïnstalleerd door BW Procestechniek, staan garant voor een optimale bedrijfszekerheid.

Interne shearforces in de centrifugale pompen worden mede door het hoge rendement en design van deze pompen tot een minimum herleid. Het beperken hiervan reduceert de coagulatie van gelproteïnen wat de filtratiesnelheid en diens rendement significant verhoogt. 

 

De keuze voor Packo Pompen

Wouter Vermeersch geeft aan dat hij in zijn eerste brouwerij op de oude locatie gestart was met pompen van Zuid-Europese afkomst. In het kader van service, bedrijfszekerheid en uniformiteit werd begin dit jaar echter de keuze gemaakt om Packo als unieke partner te selecteren voor de aanlevering en plaatsing van de productiepompen. 

 

In een oogopslag

Packo pompen in gebruik voor:

  • Verpompen van het beslag en wort
  • Filterinstallatie

Waarom de keuze voor Packo:

  • Service
  • Bedrijfszekerheid van de pompen
  • Uniformiteit van de pompen

 

Bezoek hun website

Geïnteresseerd of vragen?
Contacteer ons