Sachsenmilch

 

“In filtratie-installaties in de zuivelindustrie worden krachtige pompen gevraagd. Een continue werking en grote te verpompen volumes vereisen "werkpaarden" waarvan het aantal leveranciers op een hand te tellen is."

-

Industrie: Zuivel

 

Total Cost of Ownership geminimaliseerd - winst gestegen

Het Sachsenmilch wei V project in Leppersdorf is onlangs gestart met het gebruik van hygiënische hoogrendements-centrifugaalpompen van Packo Pumps.

In filtratie-installaties in de zuivelindustrie worden krachtige pompen gevraagd. Een continue werking en grote te verpompen volumes vereisen "werkpaarden" waarvan het aantal leveranciers op een hand te tellen is. Centrifugaalpompen met een dergelijke capaciteit – zowel zo hygiënisch als zo energiebesparend mogelijk - ontwerpen is een echte uitdaging.

Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, dat in 1994 door de Theo Müller-groep werd overgenomen, wordt tegenwoordig beschouwd als een van de grootste en modernste zuivelbedrijven in Europa. Met circa 2.600 medewerkers wordt jaarlijks meer dan 1,8 miljard kilogram rauwe melk verwerkt tot een breed scala aan producten, zoals UHT-melk, melkpoeder, boter, kaas of weiderivaten. Sinds de overname in 1994 werd de site voortdurend uitgebreid en gemoderniseerd en werd er in totaal meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd.

Een aanzienlijk bedrag werd geïnvesteerd in de aanleg van gebouwen en installaties voor de verwerking van wei, waar momenteel zo'n 160 mensen werken. Deze onafhankelijke business unit is sinds 2002 in vier stappen opgericht - wei II tot V genoemd. De sectie wei V, die in april 2016 in gebruik werd genomen, staat onder andere in voor de productie van lactose volgens de Dry Mix standaard voor gebruik in de babyvoedingsindustrie.

Alle expansiefasen hebben met elkaar gemeen - en dit geldt in het bijzonder voor wei V - dat niet alleen het garanderen van het hoogste hygiëneniveau de hoogste prioriteit heeft, maar dat ook aspecten van energie-efficiëntie een belangrijke rol spelen bij het gebruik van moderne mechanische apparatuur. Daarbij hoort ook de keuze van de juiste pompapparatuur, die een grote verscheidenheid aan taken in de productie moet vervullen.

 

Ideale samenwerking

VA GmbH, lid van de Kieselmann Groep, kon als ideale partner voor de filtratie- en procestechniek aangetrokken worden. De onderneming, met hoofdzetel in Stuttgart en assemblagecentrum in Heilbronn, is gespecialiseerd in de planning en installatie van procesinstallaties voor de voedings- en zuivelindustrie en leverde diverse membraanfiltratie-installaties voor het weiproject V.

Na korte tijd werd de inzetbaarheid van de al gebruikte pompen getest en werd naar alternatieven in dit capaciteitsbereik gezocht. De keuze viel op de centrifugaalpompen van Packo Inox NV. Hierdoor was onze Duitse vertegenwoordiger Koch Pumpentechnik verantwoordelijk voor het technisch advies, de organisatorische afhandeling en, als uitvoerend orgaan, de begeleiding van de ombouw ter plaatse. 

Omdat bij Sachsenmilch centrifugaalpompen voor filtratietoepassingen bijna 365 dagen per jaar en 24 uur/24 uur worden gebruikt, waren hoog rendement, lagere gebruikskosten en minder onderhoudswerk belangrijke factoren in het besluitvormingsproces. Drie jaar geleden werd 1 van de 16 pompen uitgerust met 110 kW motor op één van de ultrafiltratiesystemen vervangen door een Packo Inox MFP3 serie roestvrijstalen centrifugaalpomp. De vier maanden durende test leverde in verschillende opzichten verbazingwekkende resultaten op.

 

Geoptimaliseerde stromingsmechanica door slakkenhuisconstructie

Een belangrijk doel was het bereiken van een verhoogd rendement. De vervangen pomp had een gelaste constructie wat niet optimaal is voor het rendement. De MFP3 die hem verving, was daarentegen uitgerust met een rendementsverhogend gegoten pomphuis in 316L roestvrijstaal en een hygiënisch gesloten gegoten waaier uit rvs.

Packo Inox is een van de weinige fabrikanten van hygiënische centrifugaalpompen die voldoen aan de hoge technische eisen van de Europese Verordening nr. 547/2012 MEI (Minimum Efficiency Index, feitelijk voorgeschreven voor waterpompen) en deze zelfs overtreffen. Deze uitstekende rendementen worden mogelijk gemaakt door een optimalisatie van het ontwerp van het pomphuis en de waaiers met behulp van geavanceerde stromingssimulatieprogramma's. De verbetering van het stromingsgedrag wordt voornamelijk bereikt door een slakkenhuisconstructie van de pomphuizen, wat uiteindelijk alleen bereikt kan worden door gietwerk.

 

Afnemend energieverbruik

Dankzij een hoger rendement van meer dan 80 procent in sommige gevallen, werd het energieverbruik aanzienlijk verminderd. De energiebesparingen die in de praktijk werden vastgesteld, werden dus het doorslaggevende criterium. Deze liggen in de grootteorde van ca. 15 tot 20 procent. In dit concreet geval werd het type MFP3/150-315/9004 (C-360) gebruikt met een vierpolige motor van 90 kW. Met dit vermogen bleek de pomp bijna overgedimensioneerd te zijn. Bij een reëel stroomverbruik van 70 kW had ook het 75 kW-model van de serie kunnen volstaan. De MFP3 serie omvat overigens uitvoeringen met een motorvermogen tot 250 kW en een maximaal debiet van 1.200 m³/h - in de industriële uitvoering tot 1.800 m³/h.

Een ander positief effect van het hoge rendement is het zeer zacht verpompen van de media. Waardoor de Packo pomp ook veel stiller werkt dan het vorige model.

 

 

Lage onderhoudskosten

Bijkomend voordeel zijn de aanzienlijk lagere onderhoudskosten. Vroeger moesten bijvoorbeeld de mechanische asafdichtingen één keer per jaar vervangen worden, maar nu lopen de pompen van Packo al bijna twee jaar probleemloos met de originele afdichtingsset. Niet alleen zijn ze in dit opzicht bijzonder onderhoudsvriendelijk, maar ze verlagen ook aanzienlijk de jaarlijkse revisiekosten 

De succesvol afgeronde test resulteerde in een behoorlijk order bij Koch Pumpentechnik, en dus bijgevolg bij Packo Pumps, voor in totaal 16 MFP3 pompen, die in 2016 bij de filtratiesystemen werden geïnstalleerd. Daarnaast zijn nog eens 54 centrifugaalpompen, ook uitsluitend geproduceerd met een hygiënisch design, geïnstalleerd in de periferie, bijvoorbeeld voor toevoer uit de tanks. Met vermogens tussen 1,1 en 90 kW weerspiegelen ze het brede bereik van het Packo-gamma.

 

Positieve praktijkervaring

Michael Kühn, hoofd Technische Projecten bij Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, beoordeelt de nieuwe pompinstallatie in detail en op de praktijk gericht, niet in de laatste plaats vanwege meer dan 30 jaar beroepservaring. Zijn ervaring tot nu toe is uiterst positief: "Voor mij als procesingenieur zijn de door het speciale slakkenhuisontwerp bereikte stromingsoptimalisatie en de daaruit voortvloeiende energiebesparingen doorslaggevend. Bij het vermogen waar we het hier over hebben, spelen verschillen in motorisering al een belangrijke rol. Winst in energieverbruik kan alleen worden bereikt door het verlies in de pomp zelf tot een minimum te beperken en dat is een kwestie van stromingsoptimalisatie.

Dat is ons tijdens een bezoek aan de Packo fabriek in België op een zeer aanschouwelijke manier duidelijk geworden. We hadden de kans om over de schouders van de ingenieurs te kijken en vernamen dat pompen daar eerst softwarematig worden getest voordat ze in de gietproductie gaan. Zo konden we ervan uitgaan, dat ze geselecteerd zijn voor de desbetreffende toepassing en op hun optimaal punt werken. De getallen die op het papier stonden zijn uitgekomen. In de praktijk konden wij de beloofde energiebesparingen in de grootteorde van 15 tot 20 procent zeer snel en duidelijk aantonen."

Ook is hij tevreden over de lage onderhoudskosten van de pompen, die regelmatig preventief worden onderhouden. "We hebben gemerkt dat zo'n pomp niet elke drie maanden geopend hoeft te worden. Bijkomend voordeel is zeker dat Packo Inox enkel standaard onderdelen gebruikt voor alle series".

Michael Kühn is ook tevreden over de organisatorische afhandeling van de ombouw: "De hele, vrij omvangrijke installatie is probleemloos verlopen, ook al gebruikten we compleet nieuwe pompen.”

 

Uitgebreid vervolgorder

Als gevolg van deze uiterst positieve beoordeling is het niet verwonderlijk dat Koch Pumpentechnik in december 2017 van VA GmbH een uitgebreide vervolgopdracht voor Sachsenmilch kreeg. Het betreft een microfiltratie-installatie uitgerust met zeven MFP3 pompen. Dit zijn deels types met 200 kW motoren en maximale debieten tot 1.800 m³/h, waardoor ze nog krachtiger zijn dan de pompen die al in gebruik zijn. Daarnaast werden 36 stuks voor verdere projecten - te beginnen bij een motorvermogen van 3 kW - en in de periferie een 20-tal extra Packo centrifugaalpompen geïnstalleerd.

Het Belgische bedrijf is slechts één van de, partners met wie Koch Pumpentechnik al jaren gelijkaardige projecten realiseert. Partnerbedrijven van de in 1980 opgerichte specialist in Porta Westfalica zijn ook Ytron Process Technology en Pumpenfabrik Wangen. Daarnaast worden onder eigen naam pompen gebouwd die universeel toepasbaar zijn op vele gebieden, bijvoorbeeld in de procestechniek, voor wassoppen, meer bepaald vuil water, dierenvoeding, vloeibare meststoffen of oliën en koelmiddelen.

Zoals algemeen directeur Uwe Koch benadrukt, ziet de Noordoost-Westfaalse onderneming, met vestigingen in Ellerbek bij Hamburg, Neurenberg en Leipzig, zichzelf als een probleemoplosser die veel verder gaat dan pure verkoop. Dit omvat ook uitgebreid advies over grootschalige projecten en technisch geavanceerde procesinstallaties, bijvoorbeeld wanneer problematische of gevoelige media moeten worden verpompt.

 

 

In een oogopslag

 • Testfase waarbij in een filtratie-installatie bij Sachsenmilch een pomp werd vervangen door een Packo MFP3-pomp:
  • Hoger rendement van meer dan 80 procent in sommige gevallen
  • Energiebesparingen van 15 à 20%
  • Stillere werking
  • Lagere onderhoudskosten 
 • Na testfase: 
  • Installatie 16 MFP3-pompen voor filtratie-installatie
  • Installatie van 54 hygiënische centrifugaalpompen doorheen periferie, met vermogens tussen 1,1 à 90 kW
 • Vervolgorder:
  • 7 MFP3-pompen voor microfiltratie-installatie 
  • Meer dan 55 pompen voor diverse projecten en periferie

Bezoek hun website

MFP3 - Geen limiet op uw debiet

Met debieten tot wel 1800 m³/h en een motorvermogen tot 250 kW staat er geen grens op wat deze kolos kan verpompen. 

 

 

Ontdek de MFP3
Geïnteresseerd of vragen?
Contacteer ons